Ehjänä perille - vahinkovapaa kuljetus

Verkkokoulutus
Koulutuksen hinta 79,00 € + alv 24 %
Lisäksi veloitetaan:
Viranomaismaksu Traficomille: ammattipätevyys - jatkokoulutuksen rekisteröinti, sähköinen
11,00 € (alv 0 %)
Verollinen kokonaishinta 108,96 €

Koulutuksen jälkeen

  • tiedät tavara- ja henkilökuljetuksiin liittyvät tavaravahinkomäärät ja -lajit
  • tunnet tavaravahinkojen syyt ja syntymekanismit
  • tunnistat tavaravahinkoriskit omassa työssäsi
  • osaat välttää tavaravahinkoja oikeilla toimintatavoilla
  • ymmärrät rahtikirjan merkityksen yrityksen tulonmuodostukseen ja vastuisiin
  • osaat täyttää, tarkastaa, säilyttää ja luovuttaa rahtikirjan tiekuljetussopimuslain ja yrityksen ohjeiden mukaisesti
  • osaat tehdä rahtikirjaan varauman aina kun se on tai voi olla tarpeen
  • ymmärrät kuorman varmistamisen merkityksen tavaravahinkojen torjunnassa
  • ymmärrät vakuutusten merkityksen ja rajoitukset riskien torjunnassa