Kuorman varmistaminen – uusimmat säännökset käytännössä

Verkkokoulutus
Koulutuksen hinta 79,00 € + alv 24 %
Lisäksi veloitetaan:
Viranomaismaksu Traficomille: ammattipätevyys - jatkokoulutuksen rekisteröinti, sähköinen
11,00 € (alv 0 %)
Verollinen kokonaishinta 108,96 €

Yksityiskohtaisempina tavoitteina on, että osallistuja

  • Tuntee ajoneuvoon sekä kuormaan ajossa vaikuttavat voimat ja ymmärtää ennakoivan ajotavan merkityksen niiden kannalta.
  • Ymmärtää kuorman oikean sijoittamisen ja varmistamisen merkityksen ennakoivan ajotavan lähtökohtana.
  • Tuntee kuormakorien lujuusvaatimukset ja osaa hyödyntää kuormakorin rakenteita kuorman varmistuksessa.
  • Tuntee riittämättömästi varmistetun kuorman aiheuttamat turvallisuusriskit.
  • Tuntee kuorman varmistamisen säädökset ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
  • Tuntee kuorman varmistamisen välineet ja osaa käyttää niitä oikein.
  • Tuntee ja osaa toteuttaa kuorman varmistamisen perusmenetelmät.
  • Osaa varmistaa kuorman vaatimusten mukaisesti vaihtelevissa käytännön tilanteissa ja olosuhteissa.