Vammaisuuteen liittyvä tiedostava koulutus henkilöliikenteen kuljettajille

Verkkokoulutus
Koulutuksen hinta 79,00 € + alv 24 %
Lisäksi veloitetaan:
Viranomaismaksu Traficomille: ammattipätevyys - jatkokoulutuksen rekisteröinti, sähköinen
11,00 € (alv 0 %)
Verollinen kokonaishinta 108,96 €

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • tietää EU:n asetuksessa säädetyt matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä,
  • tunnistaa erilaiset vammaisuuden muodot ja niiden vaikutukset matkustajien toimintakykyyn ja osaa tukea heidän liikkumistaan julkisessa liikenteessä,
  • tunnistaa ja vähentää esteitä, joita vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt kohtaavat julkisen liikenteen käytössä,
  • tuntee vammaisten apuvälineet linja-autoissa ja osaa käyttää niitä turvallisesti,
  • käsittelee ja kuljettaa vammaisten apuvälineitä huolellisesti sekä osaa kiinnittää erilaiset pyörätuolit ajoneuvoon turvallisesti,
  • ymmärtää avustajakoiran merkityksen vammaisen henkilön liikkumiselle, tunnistaa hyväksytyn avustajakoiran ja varmistaa sen toimintaedellytykset linja-autossa,
  • käyttää erityisiä ihmissuhdetaitoja ja kommunikointimenetelmiä palvellessaan eri vammaisryhmiin kuuluvia matkustajia,
  • kuljettaa ajoneuvoa ennakoivasti ja turvallisesti vammaisten matkustajien tarpeet huomioiden,
  • toimii oikein hätä- ja onnettomuustilanteissa ottaen huomioon vammaiset matkustajat ja heidän erityistarpeensa evakuointitoimenpiteissä.

Koulutuksen sisältö vastaa Euroopan parlamentin asetuksen (EU) N:o 181/2011 16.
artiklassa säädettyjä ja asetuksen liitteessä II tarkemmin määriteltyjä Vammaisuuteen
liittyvän tietoisuutta lisäävän koulutuksen aiheita.